Ne nasjedajte prevarantima

Potrošači informirajte se i nemojte nasjedati na pokušaje prijevare od strane nepostojećih privatnih klinika koje se predstavljaju kao ugovorni partneri Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), te trgovaca i akvizitera koji se lažno predstavljaju kao djelatnici HZZO-a nudeći pri tome zdravstvene usluge, masaže, skupe aparate i preparate telefonski ili na kućnim adresama potrošača.

Upozoravali smo u više navrata o prevarantima koji zloupotrebljavaju ime HZZO-a, nudeći pri tome različite usluge i aparate, čak tražeći novčani polog i pin bankovnih kartica. Nekoliko potrošača nas je obavijestilo o telefonskom pozivu iz privatne klinike, sada pred kraj godine, gdje su se nepoznate osobe predstavile koja kao navodni ugovorni partner HZZO-a nudeći besplatan pregled, a nakon toga se pojavljuju na kućnoj adresi tražeći novac. HZZO obavlja poslove koji se tiču ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje isključivo na lokacijama ispostava i područnih službi, a ne na kućnim adresama. Djelatnici HZZO-a ne bave se preporukom niti prodajom bilo kakvih zdravstvenih usluga, proizvoda i slično. Isto tako, ni izabrani doktori primarne zdravstvene zaštite ne sudjeluju u prodaji medicinskih aparata i usluga. Potrošače koji se nađu u spomenutoj situaciji pozivamo da nam pokušaj prijevare promtno jave ili da ga prijave policiji.

Na vrh