Moja potrošačka prava

18. 08. 03
posted by: Super User
Hitova: 81

NAJČEŠĆA PITANJA I SAVJETI POTROŠAČIMA

1. Kupili ste  proizvod (televizor, računalo, glačalo ili neki drugi tehnički uređaj) na kojem  ste nakon nekog vremena uočio kvar (ne funkcionira onako kako bi trebao ili uopće ne radi). Prilikom kupovine predan vam je  jamstveni list (garancija) za ispravnost prodanog proizvoda.  Što možete učiniti, koja su vaša prava?

?   Ako kupljeni proizvod nije ispravan ili ne funkcionira kako bi trebao, obratite se izravno trgovcu od kojeg ste kupili proizvod  sa zahtjevom da vam popravi proizvod.

?   Proizvod trebate dostaviti trgovcu koji  će  proizvod otpremiti do mjesta gdje se treba servisirati (popraviti) i popravljeni proizvod (ako  je proizvod moguće popraviti) dopremiti  u trgovinu ili na vašu adresu (o mjestu dopreme popravljenog proizvoda možete se dogovoriti s trgovcem).

?    Ako se proizvod ne može popraviti trgovac vam treba predati isti takav novi proizvod.

?    Ako trgovac ne može predati isti takav novi proizvod (nema ga više u ponudi ili tome slično) može vam ponuditi proizvod sličnih karakteristika ili ako vam to ne odgovara , tada  vam je dužan izvršiti povrat plaćene cijene proizvoda.

?   Ako je jamstveni rok,  naveden u jamstvenom listu kraći od 2 godine  još uvijek može zahtijevati ostvarenje potrošačkih  prava  koja proizlaze iz  materijalnog nedostatka proizvoda. ( pročitajte odgovor na drugo pitanje)

2. Primijetili  ste  nedostatak na kupljenom proizvodu za koji niste dobili  jamstveni list (garanciju). Što možete učiniti u ovom slučaju?

? Potrebno je zahtijevati od trgovca da ukloni materijalni nedostatak ako je to moguće.

?  Ako nije moguće, tada Vam trgovac treba predati isti takav ispravan proizvod.

? Ako ne može predati isti takav novi proizvod (ili ako vam ne ponudi sličan proizvod), trgovac vam treba izvršiti povrat plaćene cijene proizvoda.

? Ako se s trgovcem ne možete dogovoriti da vam ukloni materijalni nedostatak,  uputite mu pisani prigovor s opisom problema.

? Obrazac koji će vam pomoći u pisanju prigovora trgovcu naći ćete na našim stranicama. Odgovor na vaš prigovor treba vam stići u roku od 15 dana od dana kad trgovac primi vaš prigovor.

? Svoje zahtjeve za otklanjanje nedostatka možete uputiti u roku od 2 godine od kupnje proizvoda.

3. Proizvod koji ste kupili toliko je podložan kvarovima da  je servisiran već nekoliko puta, i svaki put  radi kratko vrijeme do ponovnog kvara. Trgovac ne želi zamijeniti proizvod  ispravnim niti vratiti plaćenu cijenu proizvoda. Proizvod je više kod servisera nego u upotrebi.

? Trgovcu, koji odbija zamijeniti proizvod ispravnim nakon višekratnih bezuspješnih pokušaja  
otklanjanja nedostatka, potrebno je uputiti pisani prigovor s opisom u kojem navodite 
koliko puta je proizvod bio na servisu. Također, u prigovoru istaknite da zahtijevate novi   ispravan proizvod (ili sličan proizvod) ili povrat plaćene cijene proizvoda.

? Ako ne uspijete riješiti problem s trgovcem putem pisanog prigovora, uputite prijavu nadležnom inspektoratu. Inspektori će postupati u skladu sa Zakonom kako bi vaša prava, na ispravan proizvod, bila zadovoljena.

4. Kupili ste pećnicu ( ili neki drugi tehnički proizvod) na kojoj se, nakon nekoliko mjeseci, pojavio materijalni nedostatak.  Obratili ste se trgovcu i podnijeli prigovor, ali trgovac je vaš prigovor odbio s obrazloženjem da ste, neispravnim rukovanjem, sami prouzročili materijalni nedostatak. Što možete učiniti u tom slučaju? 

? Ako se nedostatak  pojavio u roku od šest mjeseci od kupnje proizvoda, pretpostavlja se da je nedostatak postojao u vrijeme kupnje te u tom slučaju teret dokazivanja, da ste vi prouzročili nedostatak neispravnim rukovanjem, je na trgovcu.

? Ako vam trgovac odbije popraviti proizvod ili ga zamijeniti novim, pokažite trgovcu da ste upoznati sa svojim pravima koja vam daje Zakon o zaštiti potrošača i upozorite ga na njegove obveze.

? Ako se nedostatak pojavio nakon šest mjeseci od kupnje proizvoda, u tom slučaju teret dokazivanja, da nedostatak nije nastao kao posljedica nepravilnog rukovanja,  je na vama.

5. Odnijeli ste televizor (ili neki drugi tehnički proizvod) na popravak. Na popravku mu je zamijenjen zaslon televizora. Imate li pravo na dobivanje novog jamstva, budući da je zamijenjen njegov bitan dio, ili vam se produžuje postojeće jamstvo za period tijekom kojeg je televizor bio na popravku? 

? S obzirom na to da je, u navedenom slučaju,  zamijenjen bitan dio proizvoda, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od povrata proizvoda potrošaču.

? U slučajevima kad se radi o manjem popravku, ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

6. Pozvani ste na prezentaciju proizvoda ili usluge uz večeru i piće, potpisali ste ugovor i time kupili  usisivač, pokrivač, putovanje i tomu slično. Sutradan ste shvatili da vam taj proizvod ili usluga ne treba. Što možete poduzeti?

? Prilikom kupovine proizvoda ili usluga izvan poslovnih prostorija trgovca (razne prezentacije u domu potrošača, domu drugog potrošača ili radnom mjestu potrošača) ili od trgovačkih putnika koji su se pojavili na vašim vratima, imate pravo odustati  u roku od 14 radnih dana od kada ste potpisali ugovor.

? Potrebno je uputiti trgovcu pisanu obavijest o raskidu u kojoj navodite da odustajete od kupovine.

? Ne morate navesti  razlog odustajanja, kao ni platiti penale za odustanak. Proizvod, ako ste ga preuzeli, trebate vratiti o svom trošku.

? Trgovac vam je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa kojeg ste platili za proizvod/uslugu, uvećano za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca.

7. Kupili ste proizvod putem interneta ili ste naručili telefonom proizvod koji ste vidjeli na TV prodaji ili u katalogu. Proizvod vam je isporučen ali ne izgleda ili nema karakteristike koje su navedene putem bilo kojeg od ovih ili sličnih sredstva daljinske komunikacije?

? Kada kupujete na daljinu (preko Interneta, kataloga, TV prodaje i sl.) imate pravo bez obrazloženja vratiti proizvod u roku od 7 radnih dana od kada vam je proizvod  isporučen.

 ? Trgovcu trebate uputiti pisanu obavijest o raskidu ugovora i vratiti mu proizvod  o svom trošku, a on vam je dužan  vrati novac najkasnije u roku od 30 dana od primitka obavijesti o raskidu. 

8. Kupili ste proizvod na sniženju. Nakon kupnje uočili ste materijalni nedostatak. Uputili ste trgovcu pisani prigovor, ali trgovac odbija prihvatiti prigovor, uz obrazloženje da ste proizvod kupili po nižoj cijeni od redovne. 

? Bez obzira na to što ste proizvod kupili na sniženju, rasprodaji ili akciji, imate pravo na  ostvarenje  potrošačkih prava kao da ste ga kupili po redovnoj cijeni.

? Ako se proizvod prodaje po nižoj cijeni od redovne zbog toga što ima grešku  i fizički je odvojen od ostalih proizvoda, te ako je trgovac na jasan, vidljiv i čitljiv način upozorio u čemu se sastoji greška na proizvodu, tada ne može uputiti prigovr vezan uz nedostatak koji je trgovac naznačio na prodajnom mjestu ili na proizvodu.

10. Kupili ste proizvod, ali vam se ne sviđa. Možete li proizvod bez određenog razloga vratiti trgovcu ili od njega tražiti da ga zamijeni za neki drugi?

 ? Ukoliko kupljeni proizvod nema materijalnih nedostataka, možete se obratiti trgovcu i zamoliti ga da vam proizvod zamijeni za novi ili vrati novac, ali trgovac to nije dužan učiniti. Zamjena proizvoda zbog toga što se  potrošač predomislio je dobra poslovna praksa trgovca, a ne obveza iz zakona.

Na vrh