Alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj

18. 08. 03
posted by: Super User
Hitova: 69

Ukoliko spor koji imate s trgovcem niste uspjeli riješiti putem pisanog prigovora, sudski postupak nije jedino rješenje koje Vam stoji na raspolaganju. Naime, u tom ste slučaju u mogućnosti podnijeti prijedlog za rješavanjem spora s trgovcem jednom od tijela koja se bave alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj.

Postoji čitav niz prednosti radi kojih bi se građani u određenim trenucima trebali odlučiti za pokretanje alternativnog načina rješavanja spora, umjesto da pokrenu postupak pred redovnim sudom.

Prednost alternativnog rješavanja potrošačkih sporova je u tome što je ovakav način puno fleksibilniji od upućivanja tužbe sudu, provodi se u neformalnijem okruženju, predstavlja manji trošak kako za potrošača tako i za trgovca. Također, ukoliko dođe do dogovora u ovakvim sporovima, isti predstavlja prihvatljivo rješenje za obje strane u sporu.

Temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i Otvorenog javnog poziva za iskaz interesa za odabir tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, dana 11. svibnja 2017. godine ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta donijela je Odluku o određivanju tijela i dodjeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017. godinu, kojom su za provedbu alternativnog rješavanja potrošačkih sporova određena sljedeća tijela:

1. Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2;

2. Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73/I;

3. Profi Test d.o.o., Centar za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića 2;

4. Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2;

5. Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I;

6. Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52/I;

7. Sud časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II;

8. Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II.

Na vrh