Nepoštena poslovna praksa

18. 08. 04
posted by: Super User
Hitova: 93

Direktiva 2005/29/EC o nepoštenim poslovnim djelovanjima koja je prenesena u Zakon o zaštiti potrošača još 2007. godine sadrži usklađena i stroga pravila usmjerena protiv nepoštenih postupanja trgovaca u odnosu na potrošače prije, u vrijeme i nakon sklapanja pravnog posla u vezi s određenim proizvodom, čime se doprinosi visokoj razini zaštite potrošača i primjenjuje se na području cijele Europske unije.

Time se osigurava da potrošači ne budu dovedeni zavarani ili izloženi agresivnom postupanju i da trgovci u svojoj komunikaciji prema potrošačima budu jasni, kako bi im omogućili da donesu informirane odluke o kupnji.

Ova se pravila ne primjenjuju na zavaravajuće, niti nedopušteno usporedno oglašavanje između trgovaca, niti utječu na usvojenu oglašivačku i marketinšku praksu kao što je dopuštenost korištenja uobičajene i zakonite promidžbene prakse preuveličavanja ili davanja izjava za koje se ne očekuje da budu shvaćene doslovno.

Odredbama o nepoštenoj poslovnoj praksi propisana je opća obveza svim trgovcima da svoje poslovanje prema potrošačima obavljaju pošteno.

Nepoštena poslovna praksa može biti zavaravajuća i agresivna, s tim da se zavaravajuća praksa može provoditi aktivno (zavaravajućim radnjama) i pasivno (zavaravajućim propuštanjima).

Primjer zavaravajuće poslovne prakse: potrošač je zaprimio obavijest trgovca x koji ga obavještava da je osvojio nagradi u iznosu od 10 000,00 kn i da svoju nagradu treba preuzeti u određenom roku.

Međutim, kada je potrošač telefonski kontaktirao trgovca, rečeno mu je da je ta obavijest zapravo samo oglas. Umjesto nagrade dobio je savjet da kupi određene proizvode, nakon čega će sudjelovati u nagradnoj igri.

Primjer agresivne poslovne prakse: Potrošač je kupio časopis o fotografiji i ostavio je trgovcu svoju adresu kako bi dobivao obavijesti o svim novostima u pogledu navedenog područja.

Međutim, uskoro je počeo dobivati novosti vezano uz časopise o kuhanju, vrtlarenju, skakanju s padobranom, iako nije nikad tražio da ga se uvrsti u popis za dobivanje novosti iz tih područja. Ponekad bi primio i do trideset elektroničkih poruka e-pošte u jednom danu!

Direktiva sadrži i tzv. crnu listu, odnosno popis poslovnih praksi za koje se smatra da su nepoštene u svim okolnostima i kao takve su zabranjene, a prenesen je člancima 35. (postupci koji predstavljaju zavaravajuću poslovnu praksu) i 38. (postupci koji predstavljaju agresivnu poslovnu praksu) Zakona o zaštiti potrošača.

Ono što je specifično za ovo crnu listu je činjenica da su to jedina poslovna djelovanja koja se mogu smatrati nepoštenima bez ocjene svakog pojedinog slučaja.

Drugim riječima, ako se dokaže da je trgovac stvarno provodio nepoštenu poslovnu praksu, inspekcijsko tijelo ne treba uzeti u obzir utjecaj nepoštene poslovne prakse na ekonomsko ponašanje prosječnog potrošača kako bi moglo djelovati i spriječiti, odnosno sankcionirati takvu praksu.

Međutim, potrebno je voditi računa da je opseg ovih odredbi ograničen samo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača i ne uređuje pitanje ostalih neekonomskih interesa potrošača kao što su primjerice zdravlje i sigurnost ili dobar ukus, odnosno pristojnost – npr. koriste li se u reklami dijelovi obnaženog tijela ili ne.

Na vrh