Nepoštena trgovačka praksa

18. 08. 04
posted by: Super User
Hitova: 74

Trgovačka praksa je sve što trgovac radi kako bi Vas privukao da nešto kupite. To uključuje reklamiranje, marketing, prodavačke metode i poticajne ponude. Trgovac mora biti pošten i djelovati u dobroj vjeri kada Vam pokušava nešto prodati. Ne smije pokušavati utjecati na Vaše odluke tako da šteti Vašem ekonomskom interesu.

Znate li koje su prakse izričito zabranjene?

O ovome i drugim temema pročitajte u povezanim dokumentima.

Na vrh