epoštena, zavaravajuća i agresivna poslovna praksa i djeca

18. 08. 04
posted by: Super User
Hitova: 58

Djeca su posebna kategorija ranjivih potrošača i potrebno ih je štititi u kontekstu nepoštene poslovne prakse.

Agresivna praksa kojom se roditelja želi prisiliti na kupnju neke igračke ili proizvoda za dijete je kategorija nepoštene poslovne prakse. Vrijedi to za sve oblike trgovine. Nepoštenim se smatra reklama koja djeci daje izravan poticaj da kupe oglašeni proizvod ili da uvjere svoje roditelje ili druge odrasle osobe za kupnju oglašenih proizvoda za njih.

Trgovci ne smiju reklamnom porukom „reći“ vašem djetetu da od vas traži da mu kupite njihove proizvode. Trgovci ne smiju koristiti praksu kojom se iskorištavaju ranjivi potrošači poput djece, bolesnika i ovisnika. Nije dopušteno vršiti pritisak nad djecom kako bi kupili proizvod ili koristiti taktiku „moći dosađivanja” kako bi uvjerili roditelje da ga kupe. Zabranjeni su izravni pozivi trgovaca poput „Odmah kupi ovu knjigu.” ili „Nagovori roditelje da ti kupe ovu igricu.”. Ta zabrana odnosi se na sve medije, uključujući i televiziju i, što je najvažnije, internet.

Sofisticirane marketinške tehnike usmjerene su upravo na djecu različitih dobnih skupina i njihova područja interesa. Mobilne aplikacije, online igre, društvene mreže i portali čiji je sadržaj usmjeren na djecu obično miješaju zabavu, informacije i reklamne elemente. Neke od tih usluga i proizvoda pozivaju  djecu da sklapaju sporazume i kupuju, a što je izvan granica njihove pravne sposobnosti.  

Pitanja nepoštene, zavaravajuće i agresivne poslovne prakse, odnosno zaštita potrošača od nepoštene poslovne prakse detaljno je uređena i u našem zakonodavstvu i to odredbama novog Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 41/14) u člancima 30.-38.

Ovdje skrećemo pozornost na još jednu činjenicu: mobilne aplikacije, online igre, društvene mreže i portali čiji je sadržaj usmjeren na djecu obično miješaju zabavu, informacije i reklamne elemente. Neke od tih usluga i proizvoda pozivaju  djecu da sklapaju sporazume i kupuju, a što je izvan granica njihove pravne sposobnosti.  

Na vrh