Akcije, sezonska sniženja, rasprodaje i popusti

18. 08. 04
posted by: Super User
Hitova: 80

Rasprodaja

Rasprodaja je prodaja proizvoda po nižoj cijeni u slučaju prestanka poslovanja trgovca, kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo, kod prestanka poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama, kod prestanka prodaje određenog proizvoda, te kod obavljanja složenijih građevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama.

Posebni oblici prodaje

Prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji smatra se posebnim oblikom prodaje. Takav način prodaje obuhvaća između ostalog rasprodaju, sezonsko sniženje, akcijsku prodaju,popust, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje, trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje. 

Ako trgovac, kao poseban uvjet prodaje, odobrava popust za pojedine proizvode, tada je trgovac dužan jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti cijenu, kao što se ističe prilikom posebnih oblika prodaje.

Sezonsko sniženje

Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone, i to najviše tri puta godišnje. Prvo sniženje započinje u razdoblju između 27. prosinca i 10. siječnja. 1. i . 15. travnja, te 10. i 25. kolovoza i može trajati najdulje 60 dana.

Ako je postotak sniženja cijena objavljen u rasponu, najveći postotak sniženja na početku sniženja ili rasprodaje mora se odnositi na najmanje petinu svih proizvoda na sniženju, odnosno rasprodaji. Također, ako trgovac nije uspio prodati sve zalihe u dućanu, može ih nastaviti prodavati po sniženoj cijeni, ali to ne može reklamirati kao sezonsko sniženje.

Proizvod s greškom

Proizvode s greškom trgovac mora fizički odvojiti te jasno, vidljivo i čitljivo obilježiti na proizvodu ili na prodajnom mjestu da je riječ o prodaji proizvoda s greškom, te mora upoznati potrošača u čemu se sastoji greška na proizvodu.

Ako je trgovac jasno ukazao na grešku, za kupljenu robu ne možete tražiti povrat novca.

Akcijska prodaja

Akcijska prodaja je prodaja određenih proizvoda jednog proizvođača u razdoblju ne duljem od 30 dana po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji. Proizvod mora biti jasno, vidljivo i čitljivo označen riječima "akcija" ili "akcijska prodaja". Pri oglašavanju akcijske prodaje trgovac je dužan navesti i njezino trajanje.

Prava kupca

Za kupnju na rasprodaji, akcijskoj prodaji,sniženju, popustu ili drugi oblicima posebnog oblika prodaje potrošač ima ista prava kao u redovnoj prodaji, a pronaći ćete ih u članku Reklamacija proizvoda i usluga s nedostatkom.

Savjeti i prijave

Savjet možete dobiti preko jedinstvenog pristupnog broja 072/414-414. Vaše upite zaprimaju savjetovališta za zaštitu potrošača u Osijeku, Puli, Splitu i Zagrebu svakog radnog dana od 10 do 16 sati.

Pitanja u vezi svojih prava ili zahtjev za inspekcijski nadzor možete uputiti i putem interneta, preko aplikacije Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača.

Nakon ispunjavanja i slanja jednostavnog obrasca, sustav će vaš predmet automatski proslijediti Ministarstvu gospodarstva, Savjetovalištu za zaštitu potrošača ili Tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva, a vama poslati PIN uz pomoć kojega možete pratiti stanje podnesenog predmeta. 

Dodatne informacije: Zakon o zaštiti potrošača

Na vrh