Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora

18. 08. 04
posted by: Super User
Hitova: 73

Stupanjem na snagu nove EU Direktive o potrošačkim pravima od 13. lipnja 2014. potrošači u svim državama članicama EU imaju ista prava kod kupovine proizvoda ili usluga sredstvima daljinske komunikacije te kod kupovine izvan poslovnih prostorija trgovca, bez obzira na to gdje su unutar EU kupili proizvod ili uslugu.

Više informacija pročitajte u povezanim dokumentima.

Na vrh